Taloudenhallinta

NEUVONTAPALVELUT

Taloudenhallinta

Taloudenhallinta apuna liiketoiminnan kehittämisessä

Kassanhallinta

 

Liiketoiminnan jatkuminen edellyttää riittävää likviditeettiä. Yrityksen maksujen hoitaminen helpottuu merkittävästi, kun kassanhallintaa voidaan suunnitella luotettavaan tietoon perustuen. Kassanhallinnan tehtävänä on varmistaa, että kassavarat eivät lopu kesken. Kun kassavarojen riittävyyttä arvioidaan, käytettävissä pitää olla luotettavaa tietoa niin saapuvista kassaanmaksuista kuten kertyvistä myyntisaamisista sekä erääntyvistä maksuista, jotka pitää pystyä hoitamaan, jotta liiketoiminnan jatkuvuus ei kärsisi. Tärkeä työväline kassanhallinnassa on kassaennusteet, jotka laaditaan yrityksen tarpeen mukaisesti viikko- tai jopa päiväkohtaisesti. Koska kyse on aina tulevaisuuden ennustamisesta, maksujen kertyminen ja erääntyminen arvioidaan yhdessä asiakaan kanssa samalla hyödyntäen taloushallinnon tuottamaa dataa.

 

Kate- ja kannattavuuslaskenta

 

Yritystoiminnan tuottojen pitää kattaa toiminnasta aiheutuvat kulut ja yrittäjän asettama voittomarginaali. Liiketoiminnan kannattavuuden keskeinen elementti on tuloksellinen hinnoittelu. Oikein järjestetty kate- ja kannattavuuslaskenta antaa tukevan selkänojan yrityksen myymien tuotteiden ja palvelujen hinnoittelulle.

 

Johdon raportointi

 

Liikkeenjohdon tarpeesta lähtevä raportointi edellyttää kykyä ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa. Sovimme yhdessä asiakkaan kanssa seurattavat laskentakohteet,
raportoinnin muodon ja aikataulun. Näin pystymme tuottamaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa asiakkaillemme näin omakohtaisen tarpeeseen.