Rahoitus ja yritysjärjestelyt

NEUVONTAPALVELUT

Rahoitus- ja yritysjärjestelyt

Liiketoiminnan jatkuvuus edellyttää rahoituksen turvaamista.

Erityisesti kasvuyrityksen kasvavat rahoitustarpeet tulee huomioida riittävän ajoissa. Kassa- ja rahoitusbudjetointi on tässä keskeinen työkalu. Tarjoamme asiakkaillemme myös tukea ja neuvontaa vaihtoehtoisten rahoitusratkaisujen käyttämiseen. Tunnemme myös julkisen sektorin tukivaihtoehdot ja niihin liittyvän raportoinnin.