Kulttuuripalvelu- ja tapahtumatuottajat

Palvelut yhdistyksille ja yhteisöille

Kulttuuripalvelu- ja tapahtumatuottajat

Liiketoiminnan jatkuvuus edellyttää rahoituksen turvaamista.

Suomessa urheilu- ja kulttuurielämä on perinteisesti järjestäytynyt yhdistyspohjalle. Suurin osa toimijoista on aatteellisia, yleishyödyllisiä yhdistyksiä. ne voivat kuitenkin samanaikaisesti tuottaa toimintansa rahoittamiseksi erilaisia palveluja ja tuotteita, jolloin toiminta tältä osin voi olla hyvinkin elinkeinotoiminnan luonteista. 1990-luvulta lähtien urheilu- ja kulttuuritoiminta on toisaalta ammattimaistunut ja kaupallistunut. samalla trendinä on ollut se, että julkisen sektorin toimesta urheilu- ja kulttuurijärjestöille annetut tuet ja avustukset ovat entistä enemmän taloushallinnon valvonnan alla. vaatimus osaamisesta niin kirjanpidon kuin taloushallinnon taholtakin kiristyy.

 

Monien yrityksien ja yhteisöjen liiketoiminta muodostuu lähes kokonaan urheilu- ja kulttuuriliiketoiminnasta. Esimerkkeinä voidaan mainita yksityisrahoitteiset teatterit, osakeyhtiömuotoiset seurat tai yhtiömuotoiset lauluyhtyeet sekä suuria urheilu- ja kulttuuritapahtumia järjestävät yhteisöt.

 

Urheilu- ja kulttuuritoiminnan laajentuessa kohti liiketoimintaa on tärkeää huomioida monia arvonlisäverovelvollisuuteen ja yhdistyksen yleishyödyllisyyteen liittyviä veroriskejä. Urheilu- ja kulttuuri on oma saarekkeensa, johon tulee sovellettavaksi usein sen omia sääntöjä. sen vuoksi ko. toiminnan tunteminen ja osaaminen