Palkanlaskenta

Palkanlaskenta

Palkkojen laskeminen voi olla yksinkertaista tai hyvinkin haastavaa.

Lainsäädännön ja työehtosopimusten asettamien vaatimusten hoitaminen edellyttää kuitenkinkin aina ammattitaitoa ja osaamista. Tarjoamme asiakkaillemme kustannustehokasta palvelua kaikkien palkanlaskennan tehtävien hoitamiseen, oli sitten kyse peruspalkoista tai vaikkapa kta- ja vuosilomalaskennasta.

 

Sähköiset tunti-ilmoitukset

 

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden päästä eroon paperille laadittavista tuntilistoista. Sähköisten tunti-ilmoitusten käsittely nopeuttaa ja helpottaa koko käsittelyketjun työtä. Tuntien kirjaaminen esim. mobiililaitteella ehkäisee virheitä ja työtuntien laskenta ja seurantaa tehostuu merkittävästi. Tuntien tarkastaminen voidaan hoitaa samassa järjestelmässä ja näin tunti-ilmoitukset ovat aina tarkastajan saatavilla. Ilmoitusten siirtäminen sähköisesti palkanlaskentasovellukseen säästää kustannuksia ja nopeuttaa palkanlaskentaprosessin läpikulkua.

 

Matkalaskut

 

Matkalaskujen hallinnoinnin tarkoituksenmukainen järjestäminen säästää aikaa ja yrityksen resursseja. Myös matkustajan on helppoa laatia matkalaskunsa, kun ne tehdään pilvipalveluna toimivaan matkalaskujärjestelmään. Tämä tehostaa koko matkalaskujen käsittelyketjun, kun matkalaskut tehdään, tarkastetaan ja maksetaan samassa sovelluksessa. Matkalaskut voidaan tehdä myös mobiililaitteella kuten tabletissa tai älypuhelimen sovelluksessa, joka tarvittaessa käyttää laitteen GPS-dataa matkareitin ja -aikojen kirjaamiseen.