Henkilöstö- ja palkkahallinnon ulkoistaminen

ULKOISTAMISPALVELUT

Henkilöstö- ja palkkahallinnon ulkoistaminen

Liiketoiminnan jatkuvuus edellyttää rahoituksen turvaamista.

Työoikeus määrittää työnantajan ja työntekijän välistä sopimussuhdetta. Työsopimuksen lisäksi sovellettavaksi tulee yleensä alan työehtosopimus ja esimerkiksi vuosilomalaki, työaikalaki, yhteistoimintalaki ja työsuojeluun liittyvät lait sekä palkkaturvalaki. Se mitä työsopimuksissa on sovittu, on vain murto-osa niistä määräyksistä, mitä tapaukseen tulee sovellettavaksi. Palkkakirjanpidon asiantunteva hoito edellyttää laaja-alaista tietämystä työelämästä ja sen rakenteista.

 

Työsuhteisiin liittyvät kustannukset muodostavat usein olennaisen osan yhtiön kiinteistä kuluista ja sen vuoksi käytännössä on usein taloudellisia paineita noiden kulujen minimoimiseksi. Asiaa ei helpota se, että Suomessa on voimassa useita satoja työehtosopimuksia. Ajan uudet ilmiöt, kuten paikallinen sopiminen ja työaikapankkijärjestelmät, asettavat uusia vaatimuksia myös taloushallinnolle ja kirjanpidolle.